Класиране и записване за ОКС "Магистър"

КЛАСИРАНЕ

Извършва се в срок до 13 септември 2018 г. по низходящ бал, образуван като сума от:

  1. Средния успех от обучението
  2. Средния успех от държавните изпити или защитата на дипломната работа.

ЗАПИСВАНЕТО за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър се извършва в срок от 17-21 септември 2018 г.
Приетите студенти при записването си представят:

  1. Документи за записване на нови студенти (по образец).
  2. Диплома-оригинал за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или "професионален бакалавър".
  3. Копие от дипломата за средно образование.
  4. Лична карта за сверка;
  5. Снимки – 4 бр., формат 3/4 см.,цветни
  6. Снимки – 2 бр., формат 2,5/3 см.,цветни;
  7. Документ за внесена семестриална такса за обучение, такса за комплект студентски документи и годишен абонамент за ползване на библиотека

Подаване на документите, класирането и записването се извършва в съответните факултети.

Заплащането на таксите за обучение и за административни услуги се извършва по банковите сметки на съответните факултети.

ТАКСИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Комплектът кандидат-студентски документи е на цена 10 лв.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.

Назад