Преподаватели от НВУ „Васил Левски” участваха Научна конференция в Академията на Сухопътни войски в Сибиу, Румъния

От 14 до 16 юни  2012 г. преподаватели от НВУ „Васил Левски” участваха в научна конференция в Академията на Сухопътни войски в Сибиу, Румъния. Международната конференция „Обучение, базирано на знания” се проведе за 18 път в академията и в нея участие взеха професор доктор Севдалина Димитрова, подполковник доцент доктор Николай Ничев и доктор Елица Петрова от Факултет „Общовойскови” на военния университет.

По време на дискусиите бяха обсъдени проблемите на управлението, базирано на знания и изграждането на лидерски качества в условия на динамични промени в средата на сигурност.

Научни работници и преподаватели  от девет страни взеха участие във форума. Участниците от НВУ „Васил Левски” представиха доклади на теми: „Финансово управление на ресурсите при аварийно-спасителни дейност”, „Влияние на войните върху икономиката” и „Митнически операции в международния транспорт и процедури при пресичане на държавните граници”.

Проф. Севдалина Димитрова е дългогодишен член на организационния комитет на конференцията, а от тази година е член на научната редколегия на сборника с научни трудове на форума.

Българската делегация бе приета от Ректора на Академията полковник проф. доктор Чита Барсан. Обсъдени бяха възможностите за обмен на преподаватели и обучаеми, провеждане на съвместни курсове за преподаватели и разработване на научни проекти.

 

Снимки от посещението може да видите тук.

Назад