Явяване на ALCPT - АРХИВ

ALCPT за явяване на изпита за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001, съгласно  заповед на Министър на отбраната №ОХ-276/10.04.2012 г. ще се поведе както следва:

  • На 05.03.2013г. от 08.30 часа в зали 1325 и 1417 на Департамент "Езиково обучение и физическа подготовка" - гр. Велико Търново.
  • На 07.03.2013г. от 08.30 часа в зала 1325 и 1417 на Департамент "Езиково обучение и физическа подготовка" - гр. Велико Търново.
  • На 04.03.2013г. в 09.00 и 10.00 в зала 7301 на Департамент "Чуждоезиково обучение" - гр. Шумен.

Явяват се всички кандидати за STANAG, които нямат предишно удостоверение или имат извлечение от протокола с нула на някое от уменията.

Назад