Заемане на академична длъжност "преподавател" - архив

Заповед № ОХ-80/25.01.2017 г. на Министъра на отбраната, относно обявяване на вакантни длъжности "преподавател" в Националния военен университет "Васил Левски".

Заповед № РД-02-538/17.05.2016г. на началника на НВУ "Васил Левски", относно обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност "старши преподавател" за цивилен служител в НВУ "Васил Левски".

Заповед на Началника на Национален военен университет „Васил Левски” относно обявяване на вакантна длъжност „старши преподавател” за цивилeн служител в Национален военен университет „Васил Левски” -  публикувана на 15 февруари 2016 г.

Заповед на Началника на Национален военен университет „Васил Левски” относно обявяване на вакантна длъжност „преподавател” за цивилeн служител в Национален военен университет „Васил Левски” -  публикувана на 11 ноември 2014 г.

Заповед на Началника на Национален военен университет „Васил Левски” относно обявяване на вакантна длъжност „преподавател” за цивилeн служител в Национален военен университет „Васил Левски” -  публикувана на 15 октомври 2014 г.

Заповед на Началника на Национален военен университет „Васил Левски” относно обявяване на вакантна длъжност „старши преподавател” за цивилeн служител в Национален военен университет „Васил Левски” -  публикувана на 31 октомври 2013 г.

Заповед на Министъра на отбраната на Република България относно обявяване на вакантни академични длъжности „старши преподавател” в Национален военен университет „Васил Левски”

Заповед на Началника на Национален военен университет „Васил Левски” относно Обявяване на вакантни академични длъжности „преподавател” за цивилни служители в Национален военен университет „Васил Левски”

Заповед на Началника на Национален военен университет „Васил Левски” относно обявяване на вакантни академични длъжности „преподавател” за цивилни служители в Национален военен университет „Васил Левски”

Назад