26 ноември – празник на НВУ „Васил Левски”

На 26 ноември НВУ „Васил Левски” отбеляза своя институционален празник. Празникът протече в две части – тържествено събрание и поздравителен концерт от Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.
Начало на тържественото събрание постави Ректора на НВУ „Васил Левски” – бригаден генерал Цветан Харизанов със слово посветено на празника на университета. Събранието продължи с връчване на грамоти за принос на обучаеми от Националния военен университет и на значки „Еразъм” на чуждестранните студенти, обучаващи се при нас по програма „Еразъм”. Бяха удостоени с грамоти и придобилите образователно-научна степен „доктор” и академични длъжности „доцент” и „професор”.
Наградата „Почетен професор на годината” беше присъдена на полковник професор доктор Георги Камарашев – заместник-началник на НВУ „Васил Левски” по учебната част и акредитация.
С почетния знак и почетното звание „Доктор хонорис кауза” беше удостоен професор доктор на химическите науки Михаил Харалампиев.
 

Назад