Регистър на възпитаниците от НВУ "Васил Левски"

Име: *
Презиме:
Фамилия: *
Местоживеене:
E-mail: *
Телефон за връзка:
Година на завършване: *
Специалност: *
Кариерно развитие: *
Парола за корекция на данни:*
Повтори паролата: *

Конкретна заетост:
Месторабота /
Обучение в Университет :

Обяви за срещи на
випускниците и др.

Предложения свързани с дейността на университета:* попълването на това поле е задължително
Попълването на регистъра ще послужи за издигане авторитета на университета, за дейностите по акредитацията и за подобряване на дейността му.
Вашите предложения за промяна в структурата и съдържанието на регистъра на възпитаниците на НВУ „Васил Левски” ще бъдат анализирани и взети предвид.

Назад