Инструкция за подаване на документи за курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Инструкция за подаване на документи за курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение”

  1. За да подадете документи за курса е необходимо да се регистрирате на страницата на Център за дистанционно обучение на НВУ „Васил Левски”.
  2. На страницата на Център за дистанционно обучение на НВУ „Васил Левски”. (http://dlc.nvu.bg/) използвайте линка „Регистрация за курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение” (в централната част на екрана)
  3. От бутона „Направи си профил” (долу вдясно на екрана) си направете регистрация.
  4. Ще получите писмо на Вашата поща. Използвайте линка, който е в него.
  5. Ще се отвори нов прозорец със следния текст: „На път сте да се запишете в този курс. Сигурни ли сте, че искате това?” Натиснете „Да”.
  6. Прочетете инструкциите и подайте необходимите документи.

*** След като вече имате регистрация, можете да коригирате подадените документи преди изтичането на крайния срок чрез страницата на ЦДО (http://dlc.nvu.bg/) от линка „Регистрация за курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение”, който се появява в централната част на екрана.

Ако имате въпроси или проблеми с подаването на документи, пишете на адрес: ekinova@nvu.bg.

Назад