Състезателен картон

Състезателният картон се разпечатва на бяла хартия формат А4, двустранно.
Попълва се със син химикал.
Неправилно разпечатани и попълнени документи не се приемат.
 

Назад