Декларация, че нямат друго гражданство освен българско

 
Декларацията се разпечатва на бяла хартия формат А4, едностранно.
Попълва се със син химикал.
Неправилно разпечатани и попълнени документи не се приемат.
 

Назад