Молба до началника на НВУ „Васил Левски” по чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ

 
Молбата се разпечатва на бяла хартия формат А4, едностранно.
Попълва се със син химикал.
Неправилно разпечатани и попълнени документи не се приемат.
 

Назад