Съгласие по чл. 43, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация

 
Съгласието се разпечатва на бяла хартия формат А4, едностранно.
Попълва се със син химикал.
Неправилно разпечатани и попълнени документи не се приемат.
 

Назад