Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 
Декларацията се разпечатва на бяла хартия формат А4, едностранно, 2 (два) броя.
Попълват се със син химикал. 
Неправилно разпечатани и попълнени документи не се приемат.
 
 

Назад