Курсантско-студентската научна конференция 2013

КУРСАНТСКО-СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА
НА КУРСАНТСКО-СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА 2013 ГОДИНА,
 
която ще се проведе
 
на 11-13 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  1. Сигурност и отбрана;
  2. Икономика и управление;
  3. Технически науки;
  4. Природоматематически науки;
  5. Хуманитарни науки.
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски, немски
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Заявките за участие се приемат до 10.09.2013 г.
Представянето на докладите до 09.09.2014 г.
 
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Приетите доклади ще бъдат предоставени на електронен носител на всички участници при регистрацията им.
Сертификати за участие ще получат само представилите доклади.
В Сборник научни трудове ще бъдат публикувани само доклади, получили одобрение от модераторите на направления.
Дискусията по докладите е до 10 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде предоставена на участниците при регистрацията.
 
ЗА КОНТАКТИ
гр. Велико Търново 5006
бул. „България” № 76
НВУ „Васил Левски”
За Курсантско-студентски съвет
За участие в Курсантско-студентската научна конференция
телефони: 
0884 21 03 81 – курсант младши сержант Ивона Стоилова
062 61 88 07 – майор Иванка Георгиева
факс: 062/618899
 
За указанията за участие и изискванията за оформянето на докладите може да прочетете тук.
 

Назад