Трети конкурс за разработване на дистанционно пилотируем летателен апарат – 2013 г.

Факултет „Авиационен” обявява
Трети конкурс
за разработване на дистанционно пилотируем летателен апарат (ДПЛА) – 2013 г.
 
1. Изисквания към ДПЛА:
  • Платформата на ДПЛА да не е закупена готова;
  • Да позволява поразяване на въздушни цели.
2. Условия за провеждане на конкурса:
  • Конкурсът се провежда между три екипа от състава на факултет „Авиационен” и външни екипи от други университети.
  • Участниците в екипите са само обучаеми (курсанти и студенти).
  • Проектирането, конструирането, работата и изпитанията на ДПЛА за екипите от Факултет „Авиационен”, се извършва в рамките на факултета. За останалите участници – в рамките на университета, в който се обучават.
3. Ред за провеждане на конкурса:
Продължителността на конкурса е два дни.
Първи ден:
Презентации на екипите и статичен показ на изработените ДПЛА;
Втори ден:
Състезание и фестивален ден.
 
4. Срокове:
До 22.03.2013 г. – Утвърждаване на участниците в екипите от Факултет „Авиационен”;
До 30.04.2013 г. – Изготвяне на проектите и заявките от ръководителите на екипите за Факултет „Авиационен”
До 30.04.2013 г. – Подаване на заявка за участие от екипи извън Факултет „Авиационен” 
На 05.07.2013 г. – Междинен отчет за извършената работа от екипите на Факултет „Авиационен”
На 04.10.2013 г. – Приключване на работата и изпитанията на ДПЛА от екипите на Факултет „Авиационен”
На 11.10.2013 г. и 12.10 2013 г. – Провеждане на конкурса в района на факултет „Авиационен”, град Долна Митрополия.
 
За повече информация пишете на е-mail: Lz5wx@abv.bg
Регламент за провеждане на конкурса – тук.
 

Назад