Резултати от кандидат-курсантски изпити в НВУ от 11.09.2023 г. до 14.09.2023 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка
ООТ
ФП Оценка
ЗЕ
оценка точки
Резултати от изпити
Дата: 11.09., 12.09. и 13.09.2023 г. Място: гр. Велико Търново
             
 
 
1
5184
Валентино
Мирославов
Валентинов
3.54
 
 
неиздържал
2
5207
Петър
Светозаров
Панов
 
отказал се
 
3
5220
Кристиян
Иванов
Първанов
3.72
3.50
1
 
4
5226
Кристиян
Иванов
Цонев
4.08
3.50
1
 
5
5238
Георги
Красимиров
Стойков
3.54
4.00
3
 
6
5301
Никола
Марюв
Николов
4.20
4.50
4
неиздържал
7
5302
Калоян
Петков
Петков
4.38
4.00
3
издържал
8
5304
Чудомира
Руменова
Зонева
4.14
3.00
0
неиздържал
9
5306
Стилиян
Валентинов
Борисов
5.46
3.50
1
неиздържал
10
5307
Владислав
Бисеров
Пунов
4.26
5.00
5
издържал
11
5308
Нели
Георгиева
Тошева
3.48
3.00
0
 
12
5310
Йордан
Даниелов
Димитров
4.44
4.50
4
неиздържал
13
5311
Йордан
Николинов
Ангелов
 
 
 
издържал
14
5312
Даниел
Георгиев
Христов
 
 
 
неиздържал
15
5313
Христо
Ламбрев
Ламбрев
6.00
4.00
3
неиздържал