Резултати от проведени кандидат-курсантски изпити

за ранен прием през учебната 2024-2025 г.