КОНТАКТИ

НВУ

Област Велико Търново
гр. Велико Търново
п.к.5000, бул. „България‟ № 76
Приемен център - тел. 062 618866
Тел. 062 618822 - централа
Факс 062 618899
e-mail : nvu@nvu.bg

Факултет „Общовойскови‟

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС‟
9700 Шумен
Ул. „Карел Шкорпил‟ № 1
Тел/факс: 054 801 040 - централа
054 877 463
e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg