ФАКУЛТЕТ„ОБЩОВОЙСКОВИ”

Декан на факултета:
Полковник доцент доктор инженер Илиян Цветанов Ангелов
 
Заместник-декани на факултета:
Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
Подполковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов 
 
Служба „Осигуряване на учебния процес”
Старши експерт Цветомила Ангелова Георгиева
Старши експерт Марияна Стефанова Владимирова
Старши експерт Лозка Панева Хубенова-Стоянова
Старши експерт Красимира Гроздева Събева
 
 
Катедри: