Галерия

3 март
Курсантски батальон
Фотоконкурс „България – най-красивата страна…
Годишна военно-приложна игра започна в НВУ
Курсанти от всички курсове и специализации…
Началникът на НВУ „Васил Левски“ беше гост…
Националният военен университет „Васил…
Началникът на НВУ „Васил Левски“ уважи…
Началникът на НВУ „Васил Левски“ бриг. ген.…