Национален военен университет "Васил Левски"

Галерия

Зала за изучаване на английски език - IV ниво
Зала за изучаване на гръцки език "…
EIPC
Център за подготовка на преподавателите
Център за езиково самообучение в ДК
ПОМНИ НЬОЙ!