Национален военен университет "Васил Левски"

Обръщение на началника на НВУ "Васил Левски"

Уважаеми колеги и приятели на Националния военен университет „Васил Левски“ - гр. Велико Търново,

Във връзка със зачестили Ваши запитвания относно получена покана на вашите e-mail адреси за участие в научна конференция „Знание, наука, иновации, технологии”, организирана от фирма „Институт за знание, наука и иновации” ЕООД, Ви информирам, че Националният военен университет „Васил Левски“ няма нищо общо с посочената конференция.

Изпратената от бившия служител на Националния военен университет „Васил Левски“ Георги Атанасов Георгиев, покана е подвеждаща. Регистрираната от него фирма „Институт за знание, наука и иновации” ЕООД за „организиране на научни форуми, издателска и проектна дейност“ подвежда с наименованието си, близко до името Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“. Посочената фирма, няма нищо общо с Институт „Научноизследователска и иновационна дейност, който е едно от основните звена на НВУ „Васил Левски“, занимаващо се с организиране на университетски научни конференции. Датите, които Ви се предлагат, са близки до датите, на които е планирано провеждането на годишната научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“! Подвеждащи са и изискванията за техническото оформяне на докладите, които са Ви добре познати. Може да проверите, че са взети от изискванията, които сме публикували през 2021 г. за участие в научната ни конференция: 

https://www.nvu.bg/sites/default/files/nau4na_deinost/konf_2021/tehnichesko%20oformiane.pdf.

В заключение, поднасяйки своите и на ръководството на Национален военен университет „Васил Левски“ най-искрени извинения за причинените неудобства, Ви каня най-учтиво да участвате в Годишната университетска научна конференция под надслов „20 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски“, която ще се проведе от 30.06 до 01.07.2022 г. във Велико Търново, с председател на Международния научен програмен комитет: Бригаден генерал Иван Маламов - Началник на НВУ „Васил Левски“. Поканата за участие е достъпна на следния линк: https://www.nvu.bg/bg/node/1008.

Началник на НВУ „Васил Левски“ 
Бригаден генерал Иван Маламов