ИЗПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ - ранен прием

Изпитът за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест. За изпита за физическа годност кандидатите си осигуряват спортно облекло. Продължителността на изпита е до 5 часа.
 
Изпит за физическа годност
14.00 – 17.00 часа
Велико Търново
09.04.2022 г.
10.04.2022 г.
16.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Шумен
09.04.2022 г.
10.04.2022 г.
16.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Изпит за физическа годност
8.00 – 17.00 часа
Сливен, бул. „Бургаско шосе” № 12 (до военния стадион) - ВФ 22220 04.04.2022 г.
Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна” №23 - ВФ 24150 05.04.2022 г.
Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев” №2 - ВФ 46690 06.04.2022 г.
София, кв. „Княжево“, ул. „Буря” №26 - ВФ 28610
07.04.2022 г.
Велико Търново, бул. "България" №76, НВУ "Васил Левски"
14-18.06.2022 г.
 
Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76
Шумен, Факултет „А, ПВО и КИС”, ул. „Карел Шкорпил”№1
 
Изпитът за физическа годност се провежда по упражнения, както следва:
 
Упражнение №1 - коремни преси за 90 секунди
Изпълнение на упражнението: От изходно положение тилен лег, ръце кръстосани пред гърди се изпълнява повдигане на трупа до седеж за 90 секунди (глезените се държат от партньор).
 
Упражнение № 2 - лицеви опори за 90 секунди
Изпълнение на упражнението: От изходно положение опора се изпълняват свивания и обтягане на ръцете за 90 секунди. При свиването на ръцете в долно положение трупът трябва да бъде на не повече от един юмрук разстояние от земята, а в горно положение – ръцете да бъдат максимално обтегнати.
 
Упражнение № 3 - совалково бягане 10х10 метра
Изпълнение на упражнението: Провежда се на равна площ, ограничена от линиите на старта и обръщането, на разстояние 10 метра. По команда „Напред!” от висок старт се пробягват 10 метра, допира се с крак зад линията на обръщането, след обръщането кръгом се пробягват по същия начин 10 метра – общо 10 отсечки.
 
Упражнение № 4 – крос 1000 метра
Изпълнение на упражнението: Пробягва се разстоянието от 1000 метра по пресечена местност.
Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е по шестобална система, като оценката се формира от сбора на получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест.
 
Таблицата с резултатите и съответстващият им брой точки от Единния армейски тест може да видите на сайта на НВУ „Васил Левски” на ТОЗИ адрес.
В зависимост от получения брой точки се прибавят единици към състезателния бал на кандидата, както следва:
 
Точки от Единния армейски тест Оценка Единици, прибавяни към състезателния бал
0-119 точки Слаб 2.00  
120-159 точки Среден 3.00 0 към бала на кандидата
160-199 точки Добър 3.50 +1 към бала на кандидата
200-249 точки Добър 4.00 +3 към бала на кандидата
250-299 точки Много добър 4.50 +4 към бала на кандидата
300-349 точки Много добър 5.00 +5 към бала на кандидата
350-400 точки Отличен 6.00 +6 към бала на кандидата
 
Забележка:
 
При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка Слаб 2.00.
Кандидатите, получили оценка Слаб 2.00 на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.
Кандидат-курсантите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло!