Национален военен университет "Васил Левски"

Прием за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър"