Премини към основното съдържание

Подполковник главен асистент доктор Милко Стефанов

Главен асистент в катедра „Военни науки”

ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР МИЛКО ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

Подполковник главен асистент доктор Милко Йорданов Стефанов

 
 РОДЕН
06 март 1969 г., гр. Бяла, обл. Русе
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2012 – 2014
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
2007 – 2010
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “Организация и управление  на оперативно-тактическите формирования от Сухопътните войски ”
2001 – 2005
СА “Д.А.Ценов”, гр. Свищов
Специалност „ Стопански и финансов контрол “
1988 – 1993
ВВОВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Танкови войски-строеви”
1985 – 1988
ЕСПУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Русе
Специалност „Корабостроене”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
2017
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2014
Курс „Несмъртоносни оръжия и борба с безредиците” – НВУ „Васил Левски“
2012
Курс „Английски език II ниво” – НВУ „Васил Левски“
2012
Курс „Ръководители на занятия по оцеляване” – НВУ „Васил Левски“
1999
Курс „Командир на рота“ – ВВОВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2016
Заместник-командир на екип военни съветници, той и съветник по разузнаването, Кандахар, Афганистан
2015 – 2016
Главен асистент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски“
2014 – 2015
Началник на служба в отдел „Учебна дейност и управление на качеството“, НВУ „Васил Левски“
2013 – 2014
Заместник-командир на екип военни съветници, той и съветник към „S3“, Кандахар, Афганистан
2012 – 2013
Началник на служба в отдел „Учебна дейност и управление на качеството“, НВУ „Васил Левски“
2010 – 2012
Старши помощник-началник на отделение в отдел „Учебна дейност и управление на качеството“, НВУ „Васил Левски“
2009 – 2010
Младши експерт в отдел „Учебна дейност и управление на качеството“, НВУ „Васил Левски“
2007 – 2009
Помощник-началник в отдел „Учебна дейност и управление на качеството“, НВУ „Васил Левски“
2003 – 2007
Командир на рота в Курсантски батальон, НВУ „Васил Левски”
2002 – 2003
Тактически ръководител в учебна база „Васил Левски“
2001 – 2002
Командир на взвод в учебна база „Васил Левски“
1995 – 2001
Командир на танкова рота, под. 34240, Шумен
1993 – 1995
Командир на танков взвод, под. 34240, Шумен
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Огнева подготовка със стрелково оръжие
 
Теория на стрелбата и танко-огнева подготовка
 
Методика на огневата и танко-огневата подготовка
 
Тактика на мотопехотните и танковите войски
 
Специални тактически действия
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2