Премини към основното съдържание

Прием в ОКС „магистър” по съвместни програми с ЮЗУ „Неофит Рилски”

Съвместни магистърски програми с Югозападен университет „Неофит Рилски”
Обучаващи звена
 • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”;
 • факултет „Технически” от ЮЗУ „Неофит Рилски”.
Документи за кандидатстване
 • Заявление (образец) - изтегли (DOC);
 • Диплома за завършено висше образование (академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити);
 • Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина;
 • Платежен документ за платена такса за кандидатстване.
Срокове и места за кандидатстване
 • Срокът за кандидатстване е до 21.02.2023 г.;
 • Документи се подават:
  • гр. Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Факултет „Общовойскови“, Деканат.
  • гр. Благоевград - на адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66, Кабинет 604, Учебен корпус № 1,  телефон: +359 73 588 551.
  • Онлайн на имейли:
Класиране
 • Класирането се извършва по документи
 • Класирането за специалностите „Аутсорсинг и киберсигурност“, „Корпоративна сигурност“, „Технологично предприемачество“, „Регионален мениджмънт и градска икономика“ и „Геопространствено разузнаване и анализ“ ще бъде обявено на 23.02.2023 г.
 • Класирането ще бъде публикувано на ТОЗИ адрес.
 • Кандидатите се информират лично за резултатите от класирането и за сроковете за записване.
Срокове и места за записване
 • Срок за записване: до 02.03.2023 г.
 • За гр. Велико Търново - на адрес: бул. България 76, Факултет „Общовойскови“, Деканат;
 • гр. Благоевград - на адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66, Кабинет 604, Учебен корпус № 1,  телефони: +359 73 588 551, +359 73 588 162.
Документи за записване
 • Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница);
 • Квитанция за платена семестриална такса;
 • Снимки - формат ¾ - 4 бр.;
 • Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента;
 • Копие на дипломата за средно образование;
 • Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.
Такси за кандидатстване и обучение
 • Такса за разглеждане на документи - 20 лв.;
 • Такси за обучение:
  • Държавна поръчка - редовна форма на обучение - 475 лв.
  • Платено обучение:
   • Редовна форма на обучение - 600 лв.
   • Задочна форма на обучение - 600 лв.
   • Дистанционна форма на обучение - 600 лв.
Банкова сметка
Общинска банка АД
Клон гр. Благоевград
IBAN - BG62 SOMB 9130 3160 6130 00
BIC - SOMBBGSF
Основание: Кандидатстване магистър