РАНЕН ПРИЕМ по военни специализации, редовна форма на обучение

Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:

5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
 
Телефони:
 
Отдел "Учебна дейност"
062 61 88 33
e-mail: uduk@nvu.bg
 
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС‟
9700 Шумен
Ул. „Карел Шкорпил‟ № 1
Тел/факс: 054 801 040 - централа
054 877 463
e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg