Разписания на занятията за бакалаври

Разписания на занятията за студенти ОКС „Бакалавър” през зимния семестър на 2022/2023 година.
„Общовойскови“

Студенти - редовна форма на обучение

Студенти - задочна форма на обучение

Студенти - дистанционна форма на обучение

„Артилерия, ПВО и КИС“

Студенти - редовна форма на обучение

Студенти - задочна форма на обучение