Резултати от кандидат-приемни изпити

за редовен прием през учебната 2023-2024 г.

Кандидат-курсантска кампания


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ, ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК И ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

Кандидат-студентска кампания


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ