STANAG, ALCPT

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ STANAG 6001 И ALCPT
 
 
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ