Премини към основното съдържание

Заместник-декани на факултет „Общовойскови”

Заместник-декани на факултет "Общовойскови"

Снимка
ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР НИКОЛАЙ БОНЕВ НИЧЕВ
 
 РОДЕН
03 май 1968 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2009 – 2010
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)
2003 – 2005
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “Организация и управление  на оперативно-тактическите формирования за логистично осигуряване ”
1991 – 1996
СА “Д.А.Ценов”, гр. Свищов
Специалност „Финанси“
1989 – 1991 
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Тилови войски - продоволствено и вещево снабдяване”
1985 – 1989
Спортно училище „Г. С. Раковски”, гр. Велико Търново
Специалност „Спорт”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2016
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2005
Курс „Инструктори по подготовка на сержанти и войници за участие в мироопазващи операции” – Чехия
2002
Курс „Международно хуманитарно право” – ВА „Г. C. Pаковски”
2002
Курс „Планиране и управление на ресурсите” – Министерство на отбраната, София
2002
Курс „Началник служба ГСМ“ – ВВОВУ В. Левски”
2001
Курс „Социално-адаптационен тренинг за тактически ръководители и инструктори в учебни бази“ - ВВОВУ В. Левски”
1997
Езиков курс – английски език І ниво – ВВОВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 28.10.2015 
Изборна длъжност „заместник-декан на факултет”
2014 – 2015
Изборна длъжност „началник на катедра”
от 01.01.2019
Професор в НВУ „Васил Левски”
2012 – 2019
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2011 – 2012
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2006 – 2012
Старши асистент в НВУ „Васил Левски”
2005 – 2006
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2005   
Старши помощник-началник на отдел в НВУ „Васил Левски”
2003 – 2005
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
2000 – 2003
Асистент в НВУ „Васил Левски”
1999 – 2000
Инструктор във ВВОВУ  „Васил Левски”
1993 – 1996
Началник на продоволствена и вещева служба в 83АБЕРБ гр. Първомай
1991 – 1993
Помощник по тилово осигуряване 5 ТБр гр. Казанлък
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Логистична поддръжка при кризи
 
Митнически процедури в международния транспорт
 
Производствена логистика
 
Митническа политика
 
Икономика на логистичните дейности
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2