РАНЕН ПРИЕМ по военни специализации, редовна форма на обучение

Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:
5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
 
Телефони:
Информационен център
062 61 88 66
 
Връзки с обществеността
062 61 88 07
 
Работно време:

Понеделник - Четвъртък
от 8,30 часа до 12,00 часа
от 13,00 часа до 16,30 часа
Пeтък - от 08,30 часа до 12,00 часа
Почивни дни: Събота и Неделя

Банкова сметка
Интернешънъл АСЕТ БАНК
АД Клон гр. Велико Търново
IBAN BG 45 IABG 74313100835400
BIC - IABGBGSF

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности