Граждански специалности ОКС „Магистър”

Специалности за факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски” и факултет „Технически” от ЮЗУ „Н. Рилски”
Специалности за факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски” и факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”
Специалности за факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски” и факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”

Форма на обучение: Дистанционно

Специалности за факултет факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски” и факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”

Форма на обучение: Дистанционно

Специалности за факултет „Общовойскови”
Специалности за факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

Форма на обучение: Редовно

Форма на обучение: Задочно