Факултет „Общовойскови”

Декан на факултета:
Полковник доцент доктор инженер Илиян Цветанов Ангелов
 
Заместник-декани на факултета:
Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
Подполковник доцент доктор Румен Ангелов Mаринов
 
 
Служба „Осигуряване на учебния процес”
Старши експерт Цветомила Ангелова Георгиева
Старши експерт Марияна Стефанова Владимирова
Старши експерт Лозка Панева Хубенова-Стоянова
Старши експерт Красимира Гроздева Събева
 

     Катедри:

 

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности