Явяване на ALCPT

Дати за предварителен тест ALCPT, за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език в НВУ "Васил Левски".

Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка”, град Велико Търново:
  • 1.03.2021 г. – от 10,00 ч. – редовна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3, зала 1325)
  • 2.03.2021 г. – от 10,00 ч. – резервна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3, зала 1325)
Департамент „Чуждоезиково обучение", град Шумен:
  • 9.03.2021 г. – от 10,00 ч. – редовна дата (зала 7301 - ДЧЕО)
  • 10.03.2021 г. – от 10,00 ч. – резервна дата (зала 7301 - ДЧЕО)

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности

Научна дейност

Международна дейност

Информационна дейност

Културна дейност