В НВУ „Васил Левски“ предстои провеждането на научна конференция „Логистиката и обществените системи“

На 25 февруари 2021 г. от 10.30 ч. в Националния военен университет „Васил Левски“ ще бъде открита първата по рода си научна конференция „Логистиката и обществените системи“. Научният форум е под патронажа на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и ще се проведе онлайн предвид спазването на противоепидимичните мерки. Участници в конференцията са учени, работещи в сферата на логистиката от български и чуждестранни университети. Ще се включат и обучаеми – студенти и курсанти от НВУ „Васил Левски“, както и докторанти от Военния университет и от други университети. 13 са чуждестранните участници.
Депозирани са 133 доклада в три научни направления: военна логистика, бизнес логистика и социална логистика. Ще бъдат изнесени два пленарни доклада. Първият доклад на тема „Състояние на системата за експлоатация, поддръжка и ремонт във въоръжените сили на Република България“ ще представят началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов и подполковник доцент доктор Григор Григоров.  Професор доктор Ева Ромео от Университет Касино, Италия и професор доктор Синица Зарич от университета в Белград ще представят втория пленарен доклад на тема “Градската логистика  и електронната търговия във време на Covid-19. Ролята на „умните” градове”.
Освен доклади ще бъдат презентирани фирмите от военно-промишления комплекс „Аркус“ АД, „Арсенал“ АД, „Дунарит“ АД и Вазовски машиностроителни заводи ЕАД.
Онлайн ще се включат и представители на Министерството на отбраната от дирекция „Политика по въоръженията“, дирекция „Логистика“, специалисти по логистиката от Командването на Сухопътни войски, Съвместното командване на специалните операции, бригада „Логистика“ и 110 логистичен полк.
Целите на научния форум са да се представят общотеоретичните и научно-приложни постановки, свързани с логистиката и ролята й за функционирането на обществените системи, да се открои ролята на логистиката в отделните сфери на дейност, да се сподели  опита и взаимодействието между логистичните структури, както и да се обсъдят възможностите за практическа подготовка на обучаемите по логистика в трите сфери на приложение. 
Планира се конференцията да стане ежегодна.
Медиен партньор на събитието е списание „Логистика“.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности