ПРИЕМ ПО ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ОБЩОВОЙСКОВИ”
ЗАДОЧНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
 
ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС”
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ
 

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности