ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

За учебната 2021-2022 година в Националния военен университет “Васил Левски” приемат обучаеми по военни специализации:

 
Военни специализации
Брой места
1.
Мотопехотни и танкови войски
34
2.
Разузнаване
17
3.
Електронно разузнаване и електронна война
5
4.
Полева артилерия
45
5.
Противовъздушна отбрана на войските
29
6.
Инженерни войски
12
7.
Артилерийско инструментално разузнаване
7
8.
Радиотехнически войски
8
9.
Зенитно-ракетни войски
8
10.
Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, оптика и бойни припаси
10
11.
Материални ресурси, придвижване и транспорт
25
12. Танкова и автомобилна техника
5
13.
Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)
11
14.
Военни комуникационни и информационни системи
(Компютърни системи и технологии)
15
Общо:  
231
 
Срокът на обучение по всички военни специализации е 5 години.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности

Научна дейност

Международна дейност

Информационна дейност

Културна дейност