Национален военен университет "Васил Левски"

Изисквания към кандидатите за обучение в езикови курсове