Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Общовойскови“ НВУ “Васил Левски” през учебната 2022/2023 година

Входящ №
Име, презиме, фамилия
Съзтезателен бал
приет за обучение по специалност
срок на обучение
1
84
Теодора Пламенова Петрова
4,16
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
2
71
Кристиан Николаев Кръстев
5,00
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
3
70
Цветомила Димитрова Кьосева
5,60
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
4
36
Велимира Станиславова Тихова
5,57
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
5
35
Росен Дианов Георгиев
4,88
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
6
17
Димитър Любенов Бисеров
4,84
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
7
12
Хабил Айхан Апти
4,59
НРС - УК з 
2 семестъра
8
75
Галина Георгиева Димова
4,35
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
9
74
Венелин Даниелов Великов
4,16
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
10
69
Моника Николаева Енчева
5,24
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
11
48
Мария Ангелова Ресева
3,87
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
12
55
Георги Йорданов Георгиев
4,34
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
13
4
Рамадан Алиев Бирков
4,92
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
14
89
Десислава Димитрова Русева
5,61
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
15
78
Петър Русаков Филев
4,86
НРС - УК з 
3 семестъра
16
44
Мартин Илиянов Георгиев
4,93
НРС - УК з 
3 семестъра
17
59
Мария Ангелова Петкова
5,27
НРС - УК з 
3 семестъра
18
6
Адем Мехмедов Ахмедов
4,99
НРС - УК з 
3 семестъра
19
80
Александра Атанасова Шахова
5,71
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
20
11
Мадлен Минкова Минова
5,88
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
21
19
Жулиен Димитров Жеков
4,82
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
22
72
Никола Виолинов Петров
4,68
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
23
88
Мирослав Василев Гачевски 
5,3
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
24
85
Волен Ангелов Вълев
3,61
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
25
73
Румяна Стефанова Шишкова
4,07
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
26
64
Вероника Тихомирова Димитрова
5,55
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
27
31
Калина Евгениева Чукарева
5,52
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
28
15
Йорданка Георгиева Маринова
4,54
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
29
10
Мирослав Стоичков Илиев
5,71
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
30
9
Йоанна Григорова Димитрова
5,29
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
31
1
Жанет Тодорова Янчева
4,35
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
32
29
Бранимира Георгиева Караманова
5
НРС - УК д
3 семестъра
33
28
Кремена Маринова Стефанова
4,31
НРС - УК д
3 семестъра
34
92
Александър Красимиров Кръстев
5,68
НРС - УК д
3 семестъра
35
67
Йордан Маринов Дерменджиев
5,87
СЛ д
2 семестъра
36
81
Христомир Василев Петков
4,89
СЛ д
2 семестъра
37
61
Милена Станчева Мутовска
4,43
СЛ д
2 семестъра
38
82
Николай Дончев Братованов
4,33
СЛ д
2 семестъра
39
60
Миглена Иванова Врачева
5,17
СЛ д
3 семестъра
40
34
Спас Стефанов Хубчев
4,85
СЛ д
3 семестъра
41
62
Мария Миткова Костова
4,33
СЛ д
3 семестъра
42
18
Анатоли Ангелов Иванов
4,03
СЛ д
3 семестъра
43
7
Мадлен Николаева Пенева
5,51
СУ з
2 семестъра
44
23
Мартин Весков Велев
5,25
СУ з
2 семестъра
45
16
Стела Христова Цакова
4,83
СУ з
2 семестъра
46
37
Велимира Станиславова Тихова
5,57
СУ з
3 семестъра
47
14
Габриела Кирилова Личева
4,88
УОПз
3 семестъра
48
66
Румяна Руменова Трайкова
5,15
УОПд
2 семестъра
49
49
Симона Димитрова Димитрова
4,89
УОПд
2 семестъра
50
30
Вера Николова Спасова
5,91
УОПд
3 семестъра
51
76
Розита Радославова Иванова
5,75
УОПд
3 семестъра
52
50
Борислава Петрова Дренска-Наумова
5,69
УОПд
3 семестъра
53
24
Ирена Димитрова Георгиева-Рангелова
5,62
УОПд
3 семестъра
54
90
Борислава Атанасова Сливарова
4,98
УОПд
3 семестъра
55
3
Елеонора Сашева Божинова
4,54
УОПд
3 семестъра
56
20
Калина Велкова Павлова
4,41
УОПд
3 семестъра
57
47
Анелия Радева Илиева
4,36
ССз
2 семестъра
58
79
Никола Петков Попов
5,74
ЗНИз
2 семестъра
59
13
Симона Мирославова Генева
4,91
ЗНИз
3 семестъра
60
33
Микаела Емилиянова Лазарова
 
ЗНИз
3 семестъра
61
21
Вилиян Йорданов Младенов
5,51
ЗНИз
3 семестъра
62
54
Красимир Петров Николаев
4,31
ЗНИз
3 семестъра
63
56
Васил Тодоров Тодоров
4,9
ЗНИз
3 семестъра
64
26
Цветелина Николаева Славчева
 
ЗНИз
3 семестъра
65
43
Денис Георгиев Василев
 
ЗНИз
3 семестъра
66
65
Димитър Божидаров Иванов
5,01
ЗНИз
3 семестъра
67
87
Наталия Веселинова Паскалева
5,66
ЗНИз
3 семестъра
68
58
Тодор Красимиров Стефанов
4
ЗНИз
4 семестъра
69
8
Десислава Георгиева Георгиева
5,5
ЗНИз
4 семестъра
70
25
Анелия Ангелова Овчарова
4,96
ЗНИз
4 семестъра
71
42
Александра Юриева Кръстанова
5,85
ЗНИз
4 семестъра
72
46
Ивайло Ивелинов Иванов
 
ИМд
2 семестъра
73
32
Иванджалин Валериева Статкова
 
ИМд
2 семестъра
74
27
Правдомир Любомиров Киров
4,9
ИМд
3 семестъра
75
2
Даниел Светлинов Василев
5,34
ИМд
4 семестъра
76
45
Ивайло Ивелинов Иванов
 
АТТЛд
2 семестъра
77
93
Диян Диянов Петров
4,99
АТТЛд
2 семестъра
78
77
Нивелин Димитров Георгиев
5,67
АТТЛз
3 семестъра
79
68
Иван Димитров Иванов
5,52
АТТЛз
3 семестъра
80
40
Анатоли Иванов Вълов
5,73
ЗОВЛз
3 семестъра
81
39
Илиян Любчов Иванов
4,86
ЗОВЛз
3 семестъра
82
91
Владислав Бориславов Цветков
4,6
ЗОВЛз
3 семестъра
83
38
Венцислав Василев Антонов
4,15
ЗОВЛз
3 семестъра
84
41
Йордан Стефанов Григоров
4,08
ЗОВЛз
3 семестъра
85
51
Йордан Данаилов Петров
5,42
ЗНБАКз
2 семестъра
86
52
Красимир Мартинов Йорданов
5,84
ЗНБАКз
2 семестъра
87
53
Слави Иванов Славчев
5,25
ЗНБАКз
2 семестъра
88
22
Ренета Красимирова Методиева
4,83
ЗНБАКз
3 семестъра
Кандидат студенти които не са класирани, поради чл. 21, ал. 4 от Закона на висшето образование
1
63
Илияна Красимирова Пенова
3,95
СЛ з
не е допуснат
2
5
Пламен Христов Караманов
5,07
НРСз
не е допуснат
3
57
Жана Станоева Панталеева
4,96
СоцСд
не е допуснат

 

Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 26.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Документи за записване:
1. Лична карта (копие);
2. Копие на диплома за средно образование;
3. 3. Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
4. Бордеро за платена семестриална такса в Банка ДСК - АД, Клон Велико Търново
IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC - STSABGSF