ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ - ранен прием

Всички документи се разпечатват на бяла хартия формат А4, двустранно. 
Попълват се със син химикал.
Въпросникът за проучване се попълва след заседанието на приемната комисия. Образецът е представен за предварително информиране на кандидатите с какви данни следва да разполагат, за да бъде попълнен въпросника.

Въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 от ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ)

Внимание!
 
Документите са за кандидатите по военни специализации за ранен прием!