КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - ранен прием

РАНЕН ПРИЕМ
Кандидатите за всички военни специализации полагат:
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА!
отнася се за завършителите преди 2022 година
1. Оценка от държавен зрелостен изпит по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2021 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
2. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2021 г. по английски или френски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски или френски език.
 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С КАНДИДАТИТЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  
Мероприятие
Място на
провеждане
Време на
провеждане
Общообразователен тест
13.00 – 17.00 часа
Монтана, Военно окръжие, ул. „Европа” № 18
07.03.2022 г.
София, Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” № 7
09.03.2022 г.
Стара Загора, Военно окръжие, ул. „Св. Княз Борис І” № 55
14.03.2022 г.
Пловдив, Военно окръжие, ул. „Велико Търново” № 75
17.03.2022 г.
Сливен, Военно окръжие, бул. „Ген. Скобелев” № 4
23.03.2022 г.
Общообразователен тест
9.00 – 13.00 часа
Велико Търново, НВУ "Велико Търново", бул. "България" №76
09.04.2022 г.
16.04.2022 г.
Шумен, Факултет "А, ПВО и КИС", ул. „Карел Шкорпил“ №1
09.04.2022 г.
16.04.2022 г.
Тест по английски или френски език
9.00 – 11.00 часа
Монтана, Военно окръжие, ул. „Европа” № 18
08.03.2022 г.
София, Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” № 7
10.03.2022 г.
Стара Загора, Военно окръжие, ул. „Св. Княз Борис І” № 55
15.03.2022 г.
Пловдив, Военно окръжие, ул. „Велико Търново” № 75
18.03.2022 г.
Сливен, Военно окръжие, бул. „Ген. Скобелев” № 4
24.03.2022 г.
Тест по английски или френски език
9.00 – 11.00 часа
Велико Търново, НВУ "Велико Търново", бул. "България" №76
10.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Шумен Факултет "А, ПВО и КИС", ул. „Карел Шкорпил“ №1
10.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Изпит за физическа годност
14.00 – 17.00 часа
Велико Търново, НВУ "Велико Търново", бул. "България" №76
09.04.2022 г.
10.04.2022 г.
16.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Шумен Факултет "А, ПВО и КИС", ул. „Карел Шкорпил“ №1
09.04.2022 г.
10.04.2022 г.
16.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Изпит за физическа годност
8.00 – 17.00 часа
Сливен, бул. „Бургаско шосе” № 12 (до военния стадион) - ВФ 22220 04.04.2022 г.
Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна” №23 - ВФ 24150 05.04.2022 г.
Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев” №2 - ВФ 46690 06.04.2022 г.
София, кв. „Княжево“, ул. „Буря” №26 - ВФ 28610
07.04.2022 г.
 
Важно!
За полагане на общообразователния тест, тестовете по чужд език и изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!
 
Няма ограничения за броя на явяванията на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
 
Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21,00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 28 април 2022 година от 9.00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново.
 
ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.
Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.
 
Забележка:
Резултатите от изпитите се обявяват на сайта на НВУ до 20 работни дни след провеждане на изпита.