КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - ранен прием

РАНЕН ПРИЕМ
Кандидатите за всички военни специализации полагат:
  1. Общообразователен тест;
  2. Писмен тест по английски, френски или немски език – по избор;
  3. Изпит за физическа годност;
  4. Психологична оценка (пригодност);
  5. Медицинско освидетелстване на годността.
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА!
отнася се за завършителите преди 2021 година
1. Оценка от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2020 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
2. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2020 г. по английски, френски или немски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски, френски или немски език.
 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С КАНДИДАТИТЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  
Мероприятие
Място на
провеждане
Време на
провеждане
Общообразователен тест
13.00 – 17.00 часа
Плевен
27.02.2021 г.
Монтана
01.03.2021 г.
Кюстендил
04.03.2021 г.
София
06.03.2021 г.
Пловдив
13.03.2021 г.
Стара Загора
16.03.2021 г.
Хасково
18.03.2021 г.
Слевен
21.03.2021 г.
Бургас
28.03.2021 г.
Велико Търново
15.06.2021 г.
Общообразователен тест
9.00 – 13.00 часа
Велико Търново
13.03.2021 г.
27.03.2021 г.
Шумен
13.03.2021 г.
27.03.2021 г.
Тест по английски, немски, френски език
9.00 – 11.00 часа
Плевен
28.02.2021 г.
Монтана
02.03.2021 г.
Кюстендил
05.03.2021 г.
София
07.03.2021 г.
Пловдив
14.03.2021 г.
Стара Загора
17.03.2021 г.
Хасково
19.03.2021 г.
Сливен
22.03.2021 г.
Бургас
29.03.2021 г.
Тест по английски, немски, френски език
9.00 – 11.00 часа
Велико Търново
14.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Шумен
14.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Тест по английски, немски, френски език
15.00 – 17.00 часа
Велико Търново
16.06.2021 г.
Изпит за физическа годност
14.00 – 17.00 часа
Велико Търново
13.03.2021 г.
14.03.2021 г.
27.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Шумен
13.03.2021 г.
14.03.2021 г.
27.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Изпит за физическа годност
8.00 – 17.00 часа
Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов” №2 - ВФ 22160
15.03.2021 г.
София, кв. „Княжево“, ул. „Буря” №26 - ВФ 28610
16.03.2021 г.
Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев” №2 - ВФ 46690
17.03.2021 г.
Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна” №23 - ВФ 24150
18.03.2021 г.
Сливен, бул. „Бургаско шосе” № 12 (до военния стадион) - ВФ 22220
19.03.2021 г.
Велико Търново, бул. "България" №76, НВУ "Васил Левски"
15-18.06.2021 г.
 
Важно!
За полагане на общообразователния тест, тестовете по чужд език и изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!
 
Няма ограничения за броя на явяванията на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
 
Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21,00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на ... април 2021 година от 9.00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново.
 
ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.
Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.
 
Забележка:
Резултатите от изпитите се обявяват на сайта на НВУ до 20 работни дни след провеждане на изпита.