ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за ранен прием

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РАНЕН ПРИЕМ ,ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Място на подаване Подаване на документите за кандидатстване Представяне на диплома за средно образование
В Приемния център на Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново 4.01. - 12.03.2021 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и от 13.00 - 16.30 ч. на 3 и 4 юли 2021 г.
Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен 4.01. - 12.03.2021 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и от 13.00 - 16.30 ч.
Във военните окръжия 4.01. - 12.03.2021 г., всеки работен ден 9.30 – 12.00 ч. и от 13.00 – 16.30 ч.
 
Списък на военните окръжия и техните адреси може да намерите на ТОЗИ адрес.
 
Документите за кандидатстване могат да бъдат подадени още при представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изнесените изпити.

Важно!

При подаване на документите за кандидатстване във военните окръжия и факултетите на НВУ „Васил Левски”, заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.
Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане.
При подаване на документите за кандидатстване при представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изнесените изпити, заплащането се извършва на място.
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.