РАНЕН ПРИЕМ ЗА КУРСАНТИ 2021 г.

1. За учебната 2021/2022 г. НВУ „Васил Левски“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
Специализации за кандидатстване:
 1. Военна специализация „Артилерийско и зенитно въоръжение, оптика и бойни припаси”
 2. Военна специализация „Артилерийско инструментално разузнаване”
 3. Военна специализация „Военна полиция”
 4. Военна специализация „Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)”
 5. Военна специализация „Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и технологии)”
 6. Военна специализация „Войски за ЯХБЗ и екология”
 7. Военна специализация „Електронно разузнаване и електронна война”
 8. Военна специализация „Зенитно-ракетни войски”
 9. Военна специализация „Инженерни войски”
 10. Военна специализация „Материални средства придвижване и транспорт”
 11. Военна специализация „Мотопехотни и танкови войски”
 12. Военна специализация „Полева артилерия”
 13. Военна специализация „Противовъздушна отбрана на войските”
 14. Военна специализация „Радиотехнически войски”
 15. Военна специализация „Разузнаване”
 16. Военна специализация „Танкова и автомобилна техника”
Условия за кандидатстване

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да имат средно образование;
 2. Да са годни за военна служба;
 3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
 5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 6. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
 7. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;
 8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.
Явяване пред приемна комисия
Приемането на кандидатите се извършва от комисия, която беседва с всеки кандидат-курсант. При беседата се вземат под внимание: полученият състезателен бал и мотивацията на кандидат-курсанта да се посвети на офицерската професия. След приключване на беседата с всеки кандидат за обучение, председателят на комисията обявява решението за приемането или неприемането му.
Пред приемната комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21,00.
Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 28 април 2021 година от 09.00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново.
Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
На класираните, но неявили се пред приемната комисия кандидати местата не се запазват.
Отпадналите от класирането кандидати за курсанти, при заявено от тяхна страна желание, могат да участвуват в класирането за студенти по гражданска специалност в рамките на утвърдения от Министерството на образованието и науката прием за студенти.
За учебната 2021/2022 г. в НВУ „Васил Левски“ не се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ в задочна форма.

КОНТАКТИ

НВУ

Област Велико Търново
гр. Велико Търново
п.к.5000, бул. „България‟ № 76

Телефони:
 
Факултет „Общовойскови‟
 
Информационен център
062 61 88 66
Факс 062 618899
 
Връзки с обществеността
062 61 88 07
e-mail : nvu@nvu.bg
 
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС‟
9700 Шумен
Ул. „Карел Шкорпил‟ № 1
Тел/факс: 054 801 040 - централа
054 877 463
e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg

Как да ни намерите