КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - редовен прием

Кандидатите за всички военни специализации полагат:
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА!
 
1. Оценка от държавен зрелостен изпит по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2022 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
2. Оценка от положен през 2022 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
3. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2022 г. по английски и френски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски и френски.
 
 
ГРАФИК
за провеждане на редовен прием  за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2022/2023 г.
 
 
Мероприятие
Място на
провеждане
Време на
провеждане
Общообразователен тест
13.00 – 17.00 часа
Монтана
07.03.2022 г.
София
09.03.2022 г.
Стара Загора
14.03.2022 г.
Пловдив
17.03.2022 г.
Сливен
23.03.2022 г.
Велико Търново
14.06.2022 г.
Общообразователен тест
9.00 – 13.00 часа
Велико Търново
09.04.2021 г.
16.04.2021 г.
Шумен
09.04.2022 г.
16.04.2022 г.
Тест по английски или френски език
9.00 – 11.00 часа
Монтана
08.03.2022 г.
София
10.03.2022 г.
Стара Загора
15.03.2022 г.
Пловдив
18.03.2022 г.
Сливен
24.03.2022 г.
Тест по английски или френски език
9.00 – 11.00 часа
Велико Търново
10.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Шумен
10.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Тест по английски или френски език
15.00 – 17.00 часа
Велико Търново
15.06.2022 г.
Изпит за физическа годност
14.00 – 17.00 часа
Велико Търново
09.04.2022 г.
10.04.2022 г.
16.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Шумен
09.04.2022 г.
10.04.2022 г.
16.04.2022 г.
17.04.2022 г.
Изпит за физическа годност
8.00 – 17.00 часа
Сливен, бул. „Бургаско шосе” № 12 (до военния стадион) - ВФ 22220 04.04.2022 г.
Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна” №23 - ВФ 24150 05.04.2022 г.
Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев” №2 - ВФ 46690 06.04.2022 г.
София, кв. „Княжево“, ул. „Буря” №26 - ВФ 28610
07.04.2022 г.
Велико Търново, бул. "България" №76, НВУ "Васил Левски"
14-18.06.2022 г.
 
Важно!
За полагане на общообразователния тест, тестовете по чужд език и изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!
 
Няма ограничения за броя на явяванията на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.