КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - допълнителен прием

Кандидатите за всички военни специализации полагат:
  1. Общообразователен тест;
  2. Писмен тест по английски, френски или немски език - по избор;
  3. Изпит за физическа годност;
  4. Психологична оценка (пригодност);
  5. Медицинско освидетелстване на годността.
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА!
1. Оценка от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2021 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
2. Оценка от положен през 2021 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
3. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2021 г. по английски, френски или немски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски, френски или немски език.
 
 
ГРАФИК
за провеждане на допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2021/2022 г.
 
За подалите документи до 27.08.2021 г.
 
Дата Преглед, изпит, тест
02.08.2021 г.
До 27.08.2021 г.
Подаване на заявление, състезателен картон и комплект документи.
07.30 – 17.00 ч. От 30.08. до 03.09.2021 г. Медицински преглед във ВМА, гр. София.                                                                                   
08.00 – 08.30 ч. 07.09.2021 г. Явяване в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново - инструктаж.
09.00 – 13.00 ч. 07.09.2021 г. Изпит за проверка на физическата годност. 
14.00 – 17.00 ч. 07.09.2021 г. Психологично тестиране с кандидат-курсантите. 
08.00 – 12.00 ч. 08.09.2021 г. Психологично интервю. 
13.00 – 17.00 ч. 08.09.2021 г. Общообразователен тест - 4 (четири) астрономически часа.
08.00 – 12.00 ч. 09.09.2021 г. Психологично интервю. 
13.00 – 15.00 ч. 09.09.2021 г. Тест по чужд език - 2 (два) астрономически часа.
15.30 – 18.00 ч. 09.09.2021 г. Изпит за проверка на физическата годност (резервна дата). 
До 17.00 часа
на 23.09.2021 г.
Обявяване на класирането за курсанти.
10.00 ч. на 24.09.2021 г. Заседание на приемната комисия и записване на кандидат-курсантите.
 
за подалите документи от 30.08.2021 г. до 10.09.2021 г.
Дата Преглед, изпит, тест
от 30.08.2021 г. до 10.09.2021 г. Подаване на заявление, състезателен картон и комплект документи.
07.30 – 17.00 ч. от 13.09. до 17.09.2021 г. Медицински преглед във ВМА, гр. София.                                                                                   
08.00 – 08.30 ч. 20.09.2021 г. Явяване в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново - инструктаж.
09.00 – 11.00 ч. 20.09.2021 г. Изпит за проверка на физическата годност. 
12.00 – 17.00 ч. 20.09.2021 г. Психологично тестиране с кандидат-курсантите и психологично интервю. 
08.00 – 10.00 ч. 21.09.2021 г. Тест по чужд език - 2 (два) астрономически часа.
10.00 – 13.00 ч. 21.09.2021 г. Психологично интервю. 
13.00 – 15.00 ч. 21.09.2021 г. Общообразователен тест - 4 (четири) астрономически часа.
До 17.00 часа
на 23.09.2021 г.
Обявяване на класирането за курсанти.
10.00 ч. на 24.09.2021 г. Заседание на приемната комисия и записване на кандидат-курсантите.
 
Адреси на местата за провеждане на изпитите:
Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76
 
Важно!
За полагане на общообразователния тест, тестовете по чужд език и изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!
 
Няма ограничения за броя на явяванията на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
 
Кандидатите за курсанти, полагащи изпити и проверки в периода 7-9.09.2021 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се явяват в НВУ „Васил Левски”, Велико Търново на 7.09.2021 от 8.00-8.30 часа.
Кандидатите за курсанти, полагащи изпити и проверки в периода 20-21.09.2021 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се явяват в НВУ „Васил Левски”, Велико Търново на 20.09.2021 от 8.00-8.30 часа.
 
Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21,00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 24 септември 2021 година от 10.00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново.
 
ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.
Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит заплащат такса от 30 лв.
Кандидатстващите само с оценка от положен през 2021 година конкурсен изпит в други, акредитирани висши училища в България заплащат такса от 30 лв.
При използване на оценка от ДЗИ и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
 
При използване на оценка от ДЗИ по английски, френски или немски език, кандидатите заплащат 20 лв. При използване на оценка от ДЗИ по английски, френски или немски език и тест по английски, френски или немски език, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 20 лв.
Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.