КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите за всички военни специализации полагат:
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА!
 
1. Оценка от държавен зрелостен изпит по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2022 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
2. Оценка от положен през 2022 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
3. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2022 г. по английски и френски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски и френски.
 
 
ГРАФИК
за провеждане на редовен прием  за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2022/2023 г.
 
 
Мероприятие
Място на
провеждане
Време на
провеждане
Общообразователен тест
13.00 – 17.00 часа
Велико Търново
08.09.2022 г.
Тест по английски или френски език
13.00 – 15.00 часа
Велико Търново
09.09.2022 г.
Изпит за физическа годност
09.00 – 13.00 часа
Велико Търново
07.09.2022 г.
 
Важно!
За полагане на общообразователния тест, тестовете по чужд език, изпита за физическа годност и психологична оценка кандидатите следва да се явят в НВУ "Васил Левски", град Велико Търново до 8,30 часа на 07.09.2022 г., като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!