КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - редовна кампания

Кандидатите за всички военни специализации полагат:
  1. Общообразователен тест;
  2. Писмен тест по английски, френски или немски език - по избор;
  3. Изпит за физическа годност;
  4. Психологична оценка (пригодност);
  5. Медицинско освидетелстване на годността.
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА!
1. Оценка от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2021 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
2. Оценка от положен през 2021 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
3. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2021 г. по английски, френски или немски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски, френски или немски език.
 
 
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С КАНДИДАТИТЕ
ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Мероприятие
Място на
провеждане
Време на
провеждане
Общообразователен тест
13.00 – 17.00 часа
Плевен
27.02.2021 г.
Монтана
01.03.2021 г.
Кюстендил
04.03.2021 г.
София
06.03.2021 г.
Пловдив
13.03.2021 г.
Стара Загора
16.03.2021 г.
Хасково
18.03.2021 г.
Слевен
21.03.2021 г.
Бургас
28.03.2021 г.
Велико Търново
15.06.2021 г.
Общообразователен тест
9.00 – 13.00 часа
Велико Търново
13.03.2021 г.
27.03.2021 г.
Шумен
13.03.2021 г.
27.03.2021 г.
Тест по английски, немски, френски език
9.00 – 11.00 часа
Плевен
28.02.2021 г.
Монтана
02.03.2021 г.
Кюстендил
05.03.2021 г.
София
07.03.2021 г.
Пловдив
14.03.2021 г.
Стара Загора
17.03.2021 г.
Хасково
19.03.2021 г.
Сливен
22.03.2021 г.
Бургас
29.03.2021 г.
Тест по английски, немски, френски език
9.00 – 11.00 часа
Велико Търново
14.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Шумен
14.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Тест по английски, немски, френски език
15.00 – 17.00 часа
Велико Търново
16.06.2021 г.
Изпит за физическа годност
14.00 – 17.00 часа
Велико Търново
13.03.2021 г.
14.03.2021 г.
27.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Шумен
13.03.2021 г.
14.03.2021 г.
27.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Изпит за физическа годност
8.00 – 17.00 часа
Плевен
15.03.2021 г.
София
16.03.2021 г.
Пловдив
17.03.2021 г.
Стара Загора
18.03.2021 г.
Сливен
19.03.2021 г.
Велико Търново
15-18.06.2021 г.
 
Адреси на местата за провеждане на изпитите:
 
Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76
 
Важно!
За полагане на общообразователния тест, тестовете по чужд език и изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!
 
Няма ограничения за броя на явяванията на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
 
Кандидатите за курсанти, полагащи изпити и проверки в периода 14-18.06.2021 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се явяват в НВУ „Васил Левски”, Велико Търново на 14.06.2021 от 10.00-12.00 часа. Те присъстват на инструктаж от 12.00 часа на същата дата и получават указания за времето и мястото за явяването им на различните изпити и проверки.
 
Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21,00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 7 юли 2021 година от 09.00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново.
 
ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.
Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит заплащат такса от 30 лв.
Кандидатстващите само с оценка от положен през 2021 година конкурсен изпит в други, акредитирани висши училища в България заплащат такса от 30 лв.
При използване на оценка от ДЗИ и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
 
При използване на оценка от ДЗИ по английски, френски или немски език, кандидатите заплащат 20 лв. При използване на оценка от ДЗИ по английски, френски или немски език и тест по английски, френски или немски език, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 20 лв.
Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.
 
Забележка:
Резултатите от тестовете и проверки, проведени в периода 14-18.06.2021 г.,  се обявяват до една седмица след провеждането им на сайта на НВУ „Васил Левски”.