ИЗПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ - допълнителен прием

Изпитът за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест. За изпита за физическа годност кандидатите си осигуряват спортно облекло. Продължителността на изпита е до 5 часа.
 
Изпит за физическа годност за подалите докумети от 2.08.2021 г. до 27.08.2021 г.
Велико Търново
7.09.2021 г.
Изпит за физическа годност за подалите документи от 30.08.2021 г. до 10.09.2021 г.
Велико Търново
20.09.2021 г.
 
Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76
Изпитът за физическа годност се провежда по упражнения, както следва:
 
Упражнение №1 - коремни преси за 90 секунди
Изпълнение на упражнението: От изходно положение тилен лег, ръце кръстосани пред гърди се изпълнява повдигане на трупа до седеж за 90 секунди (глезените се държат от партньор).
 
Упражнение № 2 - лицеви опори за 90 секунди
Изпълнение на упражнението: От изходно положение опора се изпълняват свивания и обтягане на ръцете за 90 секунди. При свиването на ръцете в долно положение трупът трябва да бъде на не повече от един юмрук разстояние от земята, а в горно положение – ръцете да бъдат максимално обтегнати.
 
Упражнение № 3 - совалково бягане 10х10 метра
Изпълнение на упражнението: Провежда се на равна площ, ограничена от линиите на старта и обръщането, на разстояние 10 метра. По команда „Напред!” от висок старт се пробягват 10 метра, допира се с крак зад линията на обръщането, след обръщането кръгом се пробягват по същия начин 10 метра – общо 10 отсечки.
 
Упражнение № 4 – крос 1000 метра
Изпълнение на упражнението: Пробягва се разстоянието от 1000 метра по пресечена местност.
Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е по шестобална система, като оценката се формира от сбора на получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест.
 
Таблицата с резултатите и съответстващият им брой точки от Единния армейски тест може да видите на сайта на НВУ „Васил Левски” на ТОЗИ адрес.
В зависимост от получения брой точки се прибавят единици към състезателния бал на кандидата, както следва:
 
Точки от Единния армейски тест Оценка Единици, прибавяни към състезателния бал
0-119 точки Слаб 2.00  
120-159 точки Среден 3.00 0 към бала на кандидата
160-199 точки Добър 3.50 +1 към бала на кандидата
200-249 точки Добър 4.00 +3 към бала на кандидата
250-299 точки Много добър 4.50 +4 към бала на кандидата
300-349 точки Много добър 5.00 +5 към бала на кандидата
350-400 точки Отличен 6.00 +6 към бала на кандидата
 
Забележка:
 
При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка Слаб 2.00.
Кандидатите, получили оценка Слаб 2.00 на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.
Кандидат-курсантите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло!