ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ

Внимание!
За да получите желаната информация, моля въведете данни в следните полета:

ЕГН
Входящ номер

 

Публикувани са резултати от проведените изпити в:
Общообразователен тест на 27 февруари 2021 г. в град Плевен
Тест по английски език на 28 февруари 2021 г. в град Плевен
Общообразователен тест на 1 март 2021 г. в град Монтана
Тест по английски език на 2 март 2021 г. в град Монтана
Общообразователен тест на 4 март 2021 г. в град Кюстендил
Тест по английски език на 5 март 2021 г. в град Кюстендил
Общообразователен тест на 6 март 2021 г. в град София
Тест по английски език на 7 март 2021 г. в град София
Психологична оценка (пригодност) в град Плевен
Психологична оценка (пригодност) в град Монтана
Психологична оценка (пригодност) в град Кюстендил
Психологична оценка (пригодност) в град София
Общообразователен тест на 13 март 2021 г. в град Пловдив
Физическа годност на 13-14 март 2021 г. в град Велико Търново
Общообразователен тест на 13 март 2021 г. в град Велико Търново
Физическа годност на 13-14 март 2021 г. в град Шумен
Психологична оценка (пригодност) 13 март 2021 г. в град Пловдив
Тест по английски език на 14 март 2021 г. в град Шумен
Тест по немски език на 14 март 2021 г. в град Шумен
Тест по английски език на 14 март 2021 г. в град Пловдив
Тест по английски език на 14 март 2021 г. в град Велико Търново
Физическа годност на 15 март 2021 г. в град Плевен
Физическа годност на 16 март 2021 г. в град София
Общообразователен тест на 16 март 2021 г. в град Стара Загора
Психологична оценка (пригодност) 16 март 2021 г. в град Стара Загора
Тест по английски език на 17 март 2021 г. в град Стара Загора
Физическа годност на 17 март 2021 г. в град Пловдив
Общообразователен тест на 18 март 2021 г. в град Хасково
Тест по английски език на 19 март 2021 г. в град Хасково
Психологична оценка (пригодност) 18 март 2021 г. в град Хасково
Физическа годност на 18 март 2021 г. в град Стара Загора
Физическа годност на 19 март 2021 г. в град Сливен
Общообразователен тест на 21 март 2021 г. в град Сливен
Психологична оценка (пригодност) 21 март 2021 г. в град Сливен
Общообразователен тест на 27 март 2021 г. в град Велико Търново
Физическа годност на 27-28 март 2021 г. в град Велико Търново
Общообразователен тест на 28 март 2021 г. в град Бургас
Психологична оценка (пригодност) в град Бургас
Психологична оценка (пригодност) в град Велико Търново
Тест по немски език на 14 март 2021 г. в град Пловдив
Тест по немски език на 22 март 2021 г. в град Сливен
Тест по немски език на 29 март 2021 г. в град Бургас
Физическа годност на 27-28 март 2021 г. в град Шумен
Тест по английски език на 22 март 2021 г. в град Сливен
Общообразователен тест на 27 март 2021 г. в град Шумен
Тест по английски език на 28 март 2021 г. в град Шумен
Тест по английски език на 28 март 2021 г. в град Велико Търново
Тест по английски език на 29 март 2021 г. в град Бургас