На вниманието на кандидатите за курсанти

Класирането на кандидатите за курсанти, участници в кампанията за ранен прием ще бъде обявано на 26 април 2021 г. на сайта на Военния университет. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 28 април 2021 година от 10.00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново. Класираните кандидати трябва да се явят в 9.00 часа на КПП-юг. Пред приемната комисия задължително се явяват всички класирани кандидати. Кандидатите, завършили преди 2021 г., да носят дипломата си за завършено средно образование. Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на преразглеждане. На класираните, но неявили се пред приемната комисия кандидати, местата не се запазват.