(Не)делнични истории

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатерина Петрова, ръководител на звено „Еразъм офис“: „Можеш да правиш успешен маркетинг, ако си се научил да рискуваш и да губиш“