Свободни места за кандидат-студенти

Кандидат студенти могат да подават документи за кандидатстване и записване от 26.07.2021 г. (от 8.30 часа до 10.30 часа в работни дни) за свободните места в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново или във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен.
Телефон за повече информация: 062 618833
 
Място на обучение Специалност Брой
факултет
"Общовойскови"
В. Търново
Защита на населението и инфраструктурата - редовно 5
Защита на населението и инфраструктурата - задочно 10
Автомобилна техника и транспортна логистика - редовно 11
Автомобилна техника и транспортна логистика - задочно 6
Индустриален мениджмънт - редовно 8
Индустриален мениджмънт - задочно 10
Стопанска логистика - дистанционно, платено 12
факултет
"Артилерия, ПВО и КИС"
Шумен
Комуникационна техника и технологии - редовно 10
Комуникационна техника и технологии - задочно 9
Компютърни системи и технологии - редовно 1
Компютърни системи и технологии - задочно 5
Киберсигурност - задочно 18
Компютърни технологии за проектиране - редовно 10
Компютърни технологии за проектиране - задочно 7
Административна и информационна сигурност - задочно 5
 
 
Приетите студенти при записване представят следните документи:
  • диплома за средно образование – оригинал;
  • четири снимки с формат 4/6 см цветни;
  • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
  • документи за записване на нови студенти (по образец);
  • лична карта, която след проверката се връща на студента;
  • документ за внесена такса за обучение през първия семестър и такса за комплект студентски документи.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.