Новата банкова сметка на НВУ,,Васил Левски“

Уведомяваме Ви, че от 1 октомври 2021 година новата банкова сметка на НВУ ,,Васил Левски“ е: 

Снимка

Банка ДСК - АД,
IBAN - 
BG09 STSA 9300 3100 8354 00,
BIC - 
STSABGSF